image

Behandeling veranderen?

Behandeling veranderen?

Denk je aan een reis, begin je met een nieuwe job of doet je mee aan de wedstrijd op zaterdag? Vraag je je af welke hemofiliebehandeling de juiste is voor jou? Overweeg je welke behandeling het beste bij je ambities past en je de vrijheid geeft om het leven te leiden dat je wil? Een behandeling kiezen is een grote beslissing en het uitzoeken van de beste optie voor jouw behoeften kan wat onderzoek vereisen. Hoe dan ook, het is belangrijk dat jij en jouw arts (of behandelingscentrum) samenwerken om er zeker van te zijn dat je goed geïnformeerd bent om een beslissing te nemen waarmee je jou comfortabel en tevreden voelt. 

VERANDERING IS MOGELIJK

Je bent niet voor altijd gebonden aan de eerste behandeling die je kiest. Als de behandeling niet geschikt voor je is , dan kan je in de meeste gevallen overschakelen op een behandeling die beter past bij je behoeften. En je bent niet de enige: de meeste mensen met hemofilie zijn op een bepaald moment in hun leven van behandeling veranderd1. Er is momenteel weinig bewijs van specifieke veiligheidsproblemen in verband met het overschakelen van één factorconcentraat op een ander; maar het is aanbevolen dat je je laat beoordelen en controleren op ontwikkeling van remmers na de overstap1,2,4.

image

Hoe zit het met remmers?

Dus wat zijn remmers en waarom moet  je ervoor gecontroleerd worden als je overschakelt naar een andere behandeling? Remmers zijn antilichamen (eiwitten) die je helpen infecties te bestrijden die jouw hemofiliebehandeling kunnen verstoren. Ze worden hier genoemd omdat er een perceptie bestaat dat het overschakelen op een andere behandeling het risico op het ontwikkelen van remmers kan verhogen. 

In werkelijkheid is het risico op het ontwikkelen van remmers afhankelijk van meerdere dingen, en sommige daarvan zijn helemaal niet gerelateerd aan je behandeling1. Zoals reeds vermeld zijn veel mensen met hemofilie overgeschakeld op verschillende factorconcentraten in de loop van hun behandeling1. Voor de overgrote meerderheid van de patiënten leidt het overschakelen op andere producten niet tot ontwikkeling van remmers.4

De Wereldfederatie Hemofilie (WFH) adviseert dat mensen met hemofilie die overschakelen op nieuwe stollingsfactoren, gecontroleerd moeten worden op de ontwikkeling van remmers.4Maar er is geen reden om bang te zijn, dit is slechts een voorzorgsmaatregel. Praat met je arts als je zorgen of vragen hebt over het ontwikkelen van remmers wanneer je overschakelt op een andere behandeling – jouw behandelend arts weet hier alles over. 

Om de kansen te grijpen die het leven je te bieden heeft, moet je je veilig en comfortabel voelen met je behandelingsplan. Als je van plan bent om van behandeling te veranderen, is het een goed idee om zo snel mogelijk naar je behandelingscentrum te komen. Daar zullen ze je persoonlijke en klinische informatie beoordelen om te zien of overschakelen een goed idee is.3 En ze kunnen ervoor zorgen dat het proces van overschakelen zo veilig en vlot mogelijk verloopt.3

image

Als je je ook maar in het minst angstig voelt over de veiligheid van de behandeling, is het beste dat je kan doen meer leren over het goedkeuringsproces van je goedgekeurde behandeling. Dit bereidt je ook voor op gesprekken met uw arts of verpleegkundige, en helpt om je comfortabeler te voelen met (en vertrouwen te hebben in) de behandeling die je hebt gekozen, of de behandelingen die je overweegt. 
Alle aanvaarde behandelmethoden (zoals EHL) hebben dit zeer strikte goedkeuringsproces doorgemaakt. Voordat een nieuwe stollingsfactor ook maar in aanmerking komt voor goedkeuring, moet hij eerst een groot aantal klinische en laboratoriumonderzoeken doorlopen. Deze kunnen tot 10 jaar duren, en er zijn over het algemeen ten minste 100 patiënten voor hemofilie A en 40 patiënten voor hemofilie B bij betrokken. Pas nadat deze zijn voltooid, zal een onafhankelijk regelgevend agentschap (voor Europa is dit de EMA, European Medicines Agency) overwegen de behandeling goed te keuren. Daarna, zelfs nadat een nieuwe therapie is goedgekeurd, worden de doeltreffendheid (werkzaamheid) en de veiligheid voor patiënten voortdurend onderzocht. Er moeten meerdere rondes van grotere onderzoeken doorlopen worden waarbij nog meer patiënten betrokken zijn (ten minste 200).4, 7 Je kan er dus zeker van zijn dat je behandeling een bewezen veiligheidsprofiel heeft om mensen net als jezelf te helpen. 

Benut het bezoek bij je arts optimaal

References:

1. IorioI, PuccettoP, Makris M. Clotting factor concentrate switching and inhibitor development in hemophiliaA. Blood. 2012 Jul 26;120(4):720–727.

2. Coppola A, MarroneE, Conca P, Cimino E, Mormile R, Baldacci E, et al. Safety of switching factor VIII products in the era of evolving concentrates: myths and facts. SeminThrombHemost. 2016 Jul;42(5):563–576.

3. Harrington C, Hay C, Vidler V, DattaniR,HeygateK. Switching factor products: selecting patients and managing the process. Journal of Haemophilia Practice 2014 May;1:24–29.

4. World Federation of Hemophilia. Guidelines for the management of haemophilia 2nd edition. 2012. Available at: https:// www1.wfh.org/publication/files/pdf-1472.pdf (accessed June 2019).

5. Hay CR, Palmer BP, Chalmers EA, Hart DP, LiesnerR, Rangarajan S, et al. The incidence of factor VIII inhibitors in severe haemophilia A following a major switch from full-length to B-domain-deleted factor VIII: a prospective cohort comparison. Haemophilia. 2015 Mar;21(2):219-226.

6. European Medicines Agency. Guideline on the clinical investigation of recombinant and human plasma-derived factor VIII products EMA/CHMP/BPWP/144533/2009. 2011. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/08/WC500109692.pdf (accessed June 2019).

7. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of recombinant and human plasma-derived factor IX products EMA/CHMP/BPWP/144552/2009 Rev. 1, Corr. 1 *. 2015. 

NP8540-februari 2020